?

CLA

CLA -חומצה לינולאית מצומדת משמן חריע שאינו מהונדס גנטית.
CLA שייכת לקבוצת חומצות השומן הלינולאיות מסוג אומגה 6, הנמצאות בעיקר במוצרי בשר, חלב ובשמנים צמחיים.
 

תכולת הכמוסה:
 

רכיב כמות
שמן חריע המספק: 1000 מ"ג
CLA חומצה לינולאית מצומדת 800 מ"גהוראות שימוש: 3 כמוסות, פעם- פעמיים ביום.

תכולה: 90 כמוסות 

למבוגרים בלבד!

לכתבות בנושא:
תוספת של חומצה לינולאית מצומדת, מפחיתה מסת שומן גוף אצל הסובלים מעודף משקל


נטילת CLA במשך שישה חודשים גרמה לירידה בשומן בטני וירידה בתסמונת המטבולית באנשים בעלי עודף משקל

 

לתווית המוצר

כל המידע המוצג באתר זה מקורו במחקרים, כתבות, דעות ומאמרים ,שפורסמו במקורות מידע אינטרנטיים ואחרים. המידע מכיל מלל על מוצרים המיוצרים עבור חברת מרשל ומשווקים על ידה. כל מוצרי מרשל, על מותגיה, אינם מוגדרים כתרופות, אלא כתוספי תזונה המאושרים ליבוא או לייצור ע"י הרשות המוסמכת. למען הגילוי הנאות מובהר בזאת ,כי האישור שניתן הוא לבטיחות השימוש ברכיבי המוצר בלבד, וכי אין מדובר באישור או באסמכתא הנוגעים למטרות השימוש במוצר, או להתוויה כלשהי, אם קיימת.
כל הנאמר במסגרת האתר לא נבדק וממילא לא אושר ע"י רשות מוסמכת כלשהי. חברת מרשל מבקשת להדגיש באופן חד משמעי שבכל המידע המופיע באתר אין משום התוויה רפואית או המלצה לטיפול ובכל בעיה רפואית יש להיוועץ ברופא. החלטה על רכישת מוצר, כמו גם החלטה על שימוש בו ו/או הסקת מסקנות כלשהן, הנוגעות למטרת השימוש בו, הינה על אחריות הצרכן. מומלץ בכל מקרה להיוועץ או להשתמש במקורות מידע אמינים ומהימנים ובאנשי מקצוע מוסמכים.

 

 

 

ייתכן שהמידע המופיע בכל אחד מדפי המוצר שבאתר זה , יהיה שונה מזה הרשום על גבי אריזתו של המוצר, או על גבי התווית המודבקת עליו. בכל מקרה, ייחשב  כנכון אך ורק המידע המופיע על גבי תווית המוצר ו/או על גבי אריזתו.

למידע נוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם
logo
© 2014 כל הזכויות שמורות נוטריקר בע”מ